Vraagprogramma

VLAAMS INTERPROVINCIAAL VERBOND VAN LIEFHEBBERS PLUIMVEEHOUDERS
EN KONIJNEN - PROVINCIALE KERN VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL
NEERHOFVRIENDEN VAN MERCHTEM EN OMGEVING
1. De wedstrijd wordt ingericht volgens de voorschriften en de regels van het algemeen tentoonstellingsreglement
van de Landsbond vzw., het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van
Neerhofdieren vzw. en de Provinciale Kring van Vlaams Brabant . Door zijn deelname bevestigt de
tentoonsteller dit reglement te kennen en er zich aan te onderwerpen. Bedoeld reglement is ter inzage
van de deelnemers op het secretariaat van de wedstrijd.


2. De deelnemers dienen zich te houdenaan de wettelijke bepalingen en voorschriften inzake dieren welzijn en dierengeneeskunde en meer bepaald aan de vaccinatieverplichtingen (zie ook voedselagentschap)
Voor de bestrijding van het . (Newcastle desease)bij pluimvee en bij duiven (Newcastle desease) moeten de opgelegde verplichtingen van het MINISTERIE van LANDBOUW nagekomen worden.
Een kopie van het originele vaccinatiebewijs moet samen met het inschrijvingsformulier worden verstuurd. De kopie van het vaccinatiebewijs wordt (normaal) niet terug gegeven.
Modellen van deze bewijzen zijn terug te vinden in de fokkerboek en ookop www.neerhofdieren.belink naar formulieren.

Alle dieren moeten beschikken over een gesloten ring en een geldig vaccinatie-attest. Geldig wil zeggen dat de dieren moeten geïnjecteerd zijn met een geïnactiveerd vaccin (en dus niet via drinkwatermethode) en dit reeds minstens 3 weken en maximum 9 maanden voor de tentoonstelling.Daagt een liefhebber op zonder attest, een oud attest, een attest met LaSota of zonder ringnummers dan moet u hem weigeren !

 

Naar aanleiding van de huidige RHD-2 epidemie is er een vaccinatieplicht voor konijnen en dit voor de beide varianten (RHD-1 en RHD-2).
Filavac ® , Cunipravac ® Variant en Novarvilap ®
: Filavac RHD KC+V ®
Van deze vaccins bestaan uit verschillende verpakkingen een overzicht vindt u op www.neerhofdieren.be.

 

Een correct ingevuld vaccinatiebewijs moet voorgelegd worden bij de inkorving. Dit document krijgt u niet terug bij de uitkorving.


3. De tentoonstelling wordt ingericht door :
“DE NEERHOFVRIENDEN VAN MERCHTEM EN OMGEVING”


4. Ze gaat door in de Gemeentelijke Tuinbouwschool , Molenbaan 54, Peizegem- Merchtem.


5. Gevraagde diersoorten: alle erkende rassen en kleuren van :
- Duiven
- Hoenders en krielen
- Konijnen
- Cavia’s
- Park & Watervogels

6. Tijdschema
Inkooien
Vrijdag 26 oktober 2018 tussen 18u30 en 22u00 in de TT zaal.
Bij afwezigheid van een ingeschreven dier is het toegelaten een plaatsvervanger in te korven van het
zelfde geslacht, ras, kleur en ouderdom. (dit dient gemeld te worden bij inkorving aan het secretariaat).
Zieke dieren zullen bij de inkorving geweigerd worden.
Tijdens de tentoonstelling worden zieke dieren afgezonderd.
Keuring
De keuring vindt plaats op zaterdag 27 oktober vanaf 8u30 tot 13u30.
Tijdens de keuring mogen alleen personen aanwezig zijn die er een functie uitoefenen.
Opening
De officiële opening heeft plaats op zaterdag 27 oktober om 16 uur.
Prijsuitreiking en Uitkooien
De prijsuitreiking gebeurt op zondag 28 oktober om 17 uur; uitkooien na de prijsuitreiking ( ± 19 u).


7. Inschrijving
Prijs : Leden : €3.00
Niet leden : €3.00
Palmares (1 verplicht per adres) : €4.00
Aantal dieren: maximum 8 dieren per deelnemer.
Het aantal dieren op de tentoonstelling wordt beperkt tot 550.
Inschrijvingsformulieren te sturen naar de tentoonstelling secretaris :
Dhr BORGERS Kris - Humbeekstraat, 40 - 1860 MEISE - ( kris.borgers@skynet.be )

 02 269 22 86 of GSM 0468 122 399 (ook geldig op de tentoonstelling)
Afsluitingsdatum inschrijvingen : Maandag 15 oktober 2018 UITERTSTE DATUM
Inschrijvingsgelden te storten op N°°: BE64 6528 2191 6852 (IBAN Nummer)
NEERHOFVRIENDEN - Koningsdries 4 - 9420 Erondegem
Gelieve op het overschrijving formulier DE NAAM VAN DE TENTOONSTELLER te vermelden.


8. Verkoop
De verkoop van dieren is mogelijk vanaf zaterdag 18u00.
Alle ingeschreven dieren kunnen te koop gesteld worden via het inschrijvingsformulier en bij de inkor
ving via het secretariaat.
De verkoopprijs wordt verhoogd met 10 % ten voordele van de club.
De merkkaarten van de te koop gestelde konijnen dienen bij het inkooien afgegeven te worden aan
het secretariaat, en zullen desgevallend samen met het verkochte dieren aan de koper worden over
handigd. Tijdens de ganse duur van de TT kunnen nog dieren te koop gesteld worden mits een ver
goeding van €1.0 (extra) per te koop gesteld dier te betalen.

9. Keuringssysteem van toepassing
Predikaat PLUIMVEE Predikaar PELSDIEREN Omschrijving PUNTEN
97 97 Excellent 8
96 96,5 - 96 Prima 7
95 95,5 - 95 Zeer goed 6
94 94,5 - 94 Zeer goed 5
93 93,5 - 93 Zeer goed 4
92 92,5 - 92 Goed 3
91 91,5 - 91 vrij goed 2
90 90,5 - 90 voldoende 1
0 0 NA 0
0 0 / 0
0 0 Afw 0
In geval van gelijkheid van punten gelden de voorkeurregels zoals het provinciaal verbond ze heeft
bepaald voor iedere categorie.
Deze voorkeurregels gelden niet voor de aanduiding van de kampioenen en de reekskampioenen.


10. De gevraagde keurmeesters.
DUIVEN: Dhr. LAUWERS Juul, Dhr. AERTS Luc
HOENDERS: Dhr. ROUSSEAU Jacques, Dhr. Struyf Roger
PARK en WATERVOGELS: Dhr. LAMBRIGHS Vic
KONIJNEN: Dhr. PAUWELS Rudi, Dhr. DE PERMENTIER Eddy
CAVIA’S: Dhr. DE DONDER Luc


11. De Provinciale afgevaardigde : Dhr. STEPPE Luc


12. De veearts van dienst: Dhr. BOEL Filip - Sint Renildestraat, 17 - 9220 Hamme (O.Vl.).


13.Dierenwelzijn tijdens de tentoonstelling
(verantwoordelijke – commissaris Frans Corthals)
Er zullen twee potjes voorzien zijn, één potje voor het water en in het tweede potje wordt aangepast
eten voorzien.
Indien de liefhebber (konijnen en Cavia’s ) niet wenst dat er korrels gegeven worden tijdens de tentoonstelling,
dan moet de liefhebber het lege potje bestemd voor de korrels op de bovenzijde van de
kooi plaatsen.
Als de liefhebber het potje er niet uithaalt dan worden er wel korrels gegeven tijdens de tentoonstelling.

De drinkpotjes zullen halverwege de kooien hangen.
Tussen schuttingen (konijnen, hoenders, P&W vogels) zullen voorzien zijn en dus verkrijgbaar zijn op
aanvraag door de liefhebber en zullen worden aangebracht door een commissaris.
Deze tussenschotten zullen identiek zijn.


14. Inkom
Ingang voor het publiek : Zaterdag 27oktober 2018 van 16u00 tot 21u00
Zondag 28oktober 2017 van 9u30 tot 17 u 00


15.Aansprakelijkheid
De burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers en de bezoekers t.o.v. derden wordt niet gedekt
door een polis.
Voor verlies of diefstal van bezittingen van personen of verenigingen voor brand of welke schade dan
ook in de ruime zin van het woord is het inrichtend comité niet aansprakelijk.
De deelnemers en de bezoekers aan de tentoonstelling dienen eveneens de normen inzake brandbeveiliging
na te leven en te doen naleven.
De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die tijdens de manifestatie door hen
wordt aangericht.
In voorkomend geval zullen de kosten van herstellingen op de betrokkenen verhaald worden.


16.De inrichters
“DE NEERHOFVRIENDEN VAN MERCHTEM EN OMGEVING”


17. Goedgekeurd door het inrichtend bestuur 16-04-2018:
De secretaris                                 De voorzitter
BORGERS Kris                               BRABANT Pieter


18.Goedgekeurd door de Provinciale kern - Vlaams Brabant:
De secretaris                                  De coördinator
/                                                        Bonami Hans

PRIJZEN
ALGEMENE KAMPIOENEN
De algemene kampioenen worden door de keurmeesters aangeduid en ontvangen een trofee.
De enige voorwaarde om kampioen te worden is het Predikaat 94 te halen.
In de volgende reeksen wordt een algemeen kampioen aangeduid, iedere kampioen ontvangt
een trofee geschonken door het Gemeentebestuur van Merchtem:


DUIVEN
1 bij de groepen 1 tot en met 4
(Vormduiven, Wratduiven, Kipduiven en Kroppers).
1 bij de overige groepen (Kleurduiven, Trommelduiven, Structuurduiven,
Meeuwduiven en Tuimelaars Hoogvliegers en Ringslagers).


HOENDERS & KRIELEN
1 bij de grote hoenders
1 bij de krielen


*PARKVOGELS
1 bij de gedomesticeerde (uitgezonderd 3de alinea)
1 bij de oorspronkelijke (uitgezonderd 3de alinea)
1 bij de kwartels , wilde duiven, patrijzen, en frankolijnen.


WATERVOGELS
1 bij de gedomesticeerde
1 bij de oorspronkelijke


KONIJNEN
1 bij de grote rassen
1 bij de middenrassen
1 bij de kleine rassen
1 bij de dwergrassen


CAVIA’S

1 voor de beste cavia


REEKSKAMPIOENEN
De reekskampioen worden aangeduid door de keurmeesters voor elk ras van duiven, hoenders,
konijnen, parkvogels, watervogels en cavia’s waarvan 8 dieren aanwezig zijn.
Het beste dier moet wel een predikaat van 94 behaald hebben.


OPMERKING:
Indien de reekskampioen tevens algemeen kampioen is,
wordt het tweede beste dier reekskampioen.


AANDUIDPRIJZEN
KIESTAFEL wil zeggen: Duiven(1), pels (2), hoenders(3) en park-watervogels(4)


Zoals voorgaande jaren hebben wij de prijzen aangepast dit om meer deelnemers
de gelegenheid te geven iets te winnen. De prijzen bij de zullen worden aangepast volgens het aantal ingeschreven dieren; de verdeling zal vermeld worden bij de inkorving zodat de aanduiding nog kan aangepast worden

1. BIJ DE DUIVEN
Prijs A : voor 5 op voorhand aangeduide duiven ( indien 30 dieren of meer)
1ste = €15 2de = €10 3de = €8 4de = €5
Prijs B : voor 4 op voorhand aangeduide KIPDUIVEN ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs
Prijs C : voor 4 op voorhand aangeduide VORMDUIVEN ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs
Prijs D : voor 4 op voorhand aangeduide MEEUWDUIVEN ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs
Prijs E : voor 4 op voorhand aangeduide duiven (alle rassen ondereen behalve kipduiven, meeuwduiven en vormduiven) ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs


2. BIJ DE HOENDERS (GROTE EN KRIELEN)
Prijs F : voor 5 op voorhand aangeduide hoenders (GH of KR)( indien 30 dieren of meer)
1ste = €15 2de = €10 3de = €8 4de = €5
Prijs G : voor 4 op voorhand aangeduide Grote Hoenders( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs
Prijs H : voor 4 op voorhand aangeduide Krielen( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs


3. BIJ DE KONIJNEN
Prijs I : voor 5 op voorhand aangeduide konijnen (vanaf 90 dieren verdeeld over de 4 rassen) ( indien 30 dieren of meer)
1ste = €15 2de = €10 3de = €8 4de = €5
Prijs J : voor 4 op voorhand aangeduide konijnen grote rassen ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs
Prijs K : voor 4 op voorhand aangeduide konijnen midden rassen ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs
Prijs L : voor 4 op voorhand aangeduide konijnen kleine rassen ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs
Prijs M: voor 4 op voorhand aangeduide konijnen dwergrassen ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs

4. BIJ DE PARK & WATERVOGELS
Prijs N : voor 5 op voorhand aangeduide park & watervogels ( indien 30 dieren of meer)
1ste = €15 2de = €10 3de = €8 4de = €5
Prijs O : voor 4 op voorhand aangeduide Park - en Watervogels ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs


5. BIJ DE CAVIA’S
Prijs P : voor 5 op voorhand aangeduide cavia’s ( indien 30 dieren of meer)
1ste = €15 2de = €10 3de = €8 4de = €5
Prijs Q : voor 4 op voorhand aangeduide cavia’s ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs 2de = natuurprijs

 

Voor al deze voorgenoemde aanduid prijzen
IS HET WEL TE VERSTAAN DAT ELK DIER MAAR EEN KEER MAG AANGEDUID WORDEN


OVERIGE PRIJZEN
Deelname van :
1. “Les amis du pigeon Texan”
Prijzen worden uitgedeeld tijdens de jaarlijkse samenkomst (zie bijgevoegd programma) .
2. De VAKC (Vlaamse American King Club) neemt deel aan onze TT ze geeft:
De prijzen zullen, zoals vorig jaar, meegedeeld worden bij de inkorving.
Het bestuur schenkt verder prijzen aan de deelnemende speciaal Clubs; er moeten echter wel voldoende
dieren aanwezig zijn.
Of er wel of niet een prijs is zal vermeld worden tijdens de inkorving. (vb.: 25 hoenders, 30 duiven,
25 konijnen, enz..)

De deelnemers worden nadien uitgenodigd aan onze kiestafel.
Zoals vermeld in het begin van dit vraagprogramma zijn er volledig gescheiden kiestafels:
duiven (1), hoenders (2), konijnen – cavia’s (3) en park & watervogels (4)
(prijzen zijn proportioneel verdeeld volgens het aantal deelnemende dieren per soort).
De totale waarde van de eerste drie prijzen per tafel bedraagt ± €120
IEDERE DEELNEMER MAG MAAR AAN EEN KIESTAFEL KOMEN ;
DE KIESTAFEL VAN ZIJN GROOTSTE INGESCHREVEN GROEP.
BIJ GELIJKHEID VAN AANTAL WORDT HIJ UITGENODIGD AAN DE TAFEL WAAR HIJ HET HOOGSTE
AANTAL PUNTEN HEEFT BEHAALD


Nagekomen prijzen zullen in het palmares vermeld
worden en ook aangemeld bij de inkorving.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now